Visie    
       
 

Mens en Organisatie
De afgelopen 20 jaar heeft zich een ware revolutie voltrokken binnen bedrijven en organisaties. De productiviteit is verveelvoudigd, het economisch rendement voor de maatschappij is de basisnorm voor de rijksbegroting en daarmee voor onze welvaart. De welvaart in de landen in de westelijke wereld is zeer hoog en neemt volgens sommigen nog aanmerkelijk toe in de komende decennia. Veroorzaker van deze zegenrijke toename is menselijk vernuft, de technologie. Dezelfde technologie doet aan de andere kant een enorme aanslag op de mens binnen een bedrijf en organisatie. De vraag is of de mens in alle omstandigheden ook gelukkiger is met de toenemende complexiteit.

Vanuit de visie dat de mens het belangrijkste kapitaal vormt binnen een bedrijf of organisatie wil Wijma Consultancy de afzonderlijke componenten in de juiste verhouding tot elkaar zien en een bijdrage leveren dat nog te verbeteren. In dit verband zien wij de technologie dan ook als een ondersteuning van begrensde menselijke vaardigheden. Een organisatie is geen doel in zich maar een maatschappelijke noodzaak waardoor we gezamenlijk meer welzijn willen ervaren en een hoger levenspeil willen bereiken. Binnen de organisatie is de automatisering eveneens geen doel in zich maar slechts een hulpmiddel voor de mens. Een reorganisatie is geen natuurverschijnsel maar dient weloverwogen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid te worden gepleegd.

De begrenzing van nog meer en nog snellere opstuwing van productie en economie wordt bepaald door het vermogen van de mens zich aan te passen. Wijma Consultancy wil bevorderen dat de mens door zijn eigen handelen niet het slachtoffer wordt van de vooruitgang maar de vruchten plukt van wat hij zelf heeft verzonnen.