Ons profiel    
 

 

   
 

Organisatieondersteuning
Wijma Consultancy is op een breed gebied actief en biedt diensten aan bedrijven binnen het MKB en aan bedrijven binnen de Overheid. De oorspronkelijke kernactiviteiten waren organisatieondersteuning en interimmanagement. Met de implementatie en daadwerkelijke invoering van vastgestelde reorganisatieplannen (changemanagement) is in de jaren 1993 tot en met 1996 veel positieve ervaring opgedaan tot volle tevredenheid van een aantal opdrachtgevers. Ook thans zijn we nog steeds actief in dit segment. Onze kennis en ervaring richt zich met name op het operationele management in een technische omgeving. Ook worden bedrijfskundige adviezen verstrekt, bijvoorbeeld voor het opzetten van bedrijfsplannen, ontwikkelen van kengetallen, opzetten en aanpassen van onderhoudsstrategieën.

Een speciale dienstverlening is advisering aan overheidsorganisaties, meer in het bijzonder, het ontwikkelen en implementeren van plannen gericht op een meer bedrijfsmatige aanpak.

Automatiseringsondersteuning
Vanaf 1994 is Wijma Consultancy actief op het terrein van informatievoorziening en automatisering binnen bedrijven en organisaties. Hierbij worden adviezen verstrekt op basis van een bestaand informatieplan en ook de training en opleiding van de systeembeheerders en eindgebruikers verzorgd. In veel gevallen vloeit deze activiteit voort uit een reorganisatie of herstructurering. Van alle gangbare softwarepakketten voor kantoorgebruik en centrale informatiebeheersing worden maatwerktrainingen voorbereid en gegeven aan medewerkers op alle niveau's binnen een organisatie. Onze ervaring is dat het hoogste rendement bij de deelnemers wordt bereikt indien de trainingssessies "in company" worden verzorgd.

Ontwikkeling van trainingssoftware
De moderne organisatie vraagt meer en meer om maatwerk. Voor training en opleiding van de huidige zeer uitgebreide softwarepakketten wordt door veel opdrachtgevers gevraagd een selectie te maken teneinde een doelmatige toepassing in de organisatie te bevorderen. Medewerkers worden getraind in het gebruik van softwarepaketten gericht op de voor hen specifieke werkpleksituatie. In dit kader ontwikkelt Wijma Consultancy handleidingen en trainingssoftware welke is toegesneden op de kenmerken van het bedrijf of organisatie.