Nieuws    

  Ridderkerk, juni 2021 - Op deze pagina vindt u een aantal nuttige links. U wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en plannen van ons bureau maar ook mag u rekenen op interessante nieuwsartikelen uit de advieswereld. (sinds 1 augustus 2017 is de onderneming niet langer actief!)
 

Belangrijke links

Starten met managementlinks
Veel PC's op bedrijven, maar ook thuis worden standaard geïnstalleerd met Startpagina.nl als internet opstartpagina. Startpagina -één van de weinige succesvolle internetondernemingen van Nederland- bevat echter veel meer dan de bekende hoofdpagina. Voor menigeen zal één van de dochterpagina's veel handiger zijn als persoonlijke startpagina. Voor managers is management.pagina.nl misschien een aanrader. Deze dochterpagina wordt bijgehouden door de redactie van Managersonline.nl. De pagina bevat meer dan honderd links op diverse relevante managementgebieden. De links verwijzen zoveel mogelijk rechtstreeks naar de relevante content. Mocht de managementpagina niet de meest geschikte 'zoek-en-vind' pagina zijn, dan kunt u eens bezien of een andere professionele pagina beter past. Een overzicht van zakelijke en andere Startpagina-dochters vindt u op www.pagina.nl.

Naar boven ››

Interessante sites

arbeidsmarkt
economie
ministeries
europa
mkb
werkgevers
export
onderwijs
werknemers
gemeenten
overheid
toerisme
milieu
politieke partijen
 

 

arbeidsmarkt
arbeidsbureau www.cwinet.nl
arbeidsbureau http://www.werkzaken.nl
arbeidsvoorziening www.arbeidsvoorziening.nl
etnisch ondernemerschap http://www.emporium.nl
arbeidsomstandigheden http://www.arbo.nl

economie
cbs www.cbs.nl
commissie adm lasten www.admlasten.nl
eim www.eim.nl
kamer van koophandel www.kvk.nl
lisv www.lisv.nl
senter www.senter.nl
SER www.ser.nl
Stichting van de Arbeid www.stvda.nl
energieportal www.enerfieportal.nl

europa
europese unie http://ec.europa.eu/
Homepage Europa NU http://www.europa-nu.nl

export
evd www.evd.nl
fenedex www.fenedex.nl
nederlandse export combinatie www.nec.nl
Nederlands centrum voor Handelsbevordering www.handelsbevordering.nl
Nederlands centrum voor Handelsbevordering www.exportstartpagina.nl
exportstage www.exportstage.nl

gemeenten
vng www.vng.nl

milieu
novem www.novem.nl
rivm www.rivm.nl

ecn www.ecn.nl
Energieportal www.energieportal.nl
  mkb
hba www.hba.nl
hbd www.hbd.nl
jong mkb www.jongmkb.nl
mkb adviseurs www.mkbadviseurs.nl
mkb amsterdam www.mkb-amsterdam.nl
mkb net www.mkbnet.nl
mkb cursus en training www.mkbnet.nl/bedrijf/cursus/mkbct
MKB Krediet www.mkbkrediet.nl
Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap www.rzo.nl
Stichting Christelijk-Sociaal Congres www.stichting-csc.nl
Vrouw en Onderneming www.vrouwenonderneming.nl

onderwijs
axis www.platform-axis.nl
bve-raad www.bve.nl
colo www.colo.nl
hbo raad www.hbo-raad.nl
praktijkonderwijs www.praktijkonderwijs.nl
mkb cursus en training www.mkbct.nl
kenniscentrum EVC www.kenniscentrumevc.nl

overheid
algemeen www.overheid.nl
parlement www.parlement.nl
postbus 51 www.postbus51.nl

politieke partijen
www.overheid.nl/politieke partijen.htm

toerisme
Hollandsite www.holland.com

werkgevers
vno-ncw www.vno-ncw.nl

werknemers
cnv www.cnv.nl
fnv www.fnv.nl
Unie mph www.uniemph.nl


ministeries
economische zaken www.minez.nl
financiën www.minfin.nl
oc&w www.minocw.nl
sociale zaken en werkgelegenheid www.minszw.nl
vrom