Welkom bij Wijma Consultancy<(De onderneming is sinds 1 augustus 2017 niet langer actief)>/td>    
       
 

Sinds 1996 was Wijma Consultancy actief op het gebied van Organisatieondersteuning, Interimmanagement, Automatisering en Training. Vanaf 1 augustus 2017 is de onderneming niet langer actief! Ons bureau richt zich voornamelijk op kleine en middelgrote bedrijven en overheidsorganisaties. Wij handelen vanuit een volstrekt onafhankelijke positie en conformeren ons slechts aan de wensen van de opdrachtgever. We beschouwen elke nieuwe opdracht als uniek, vertrouwelijk en toegesneden op uw organisatie. Of het nu gaat om managementondersteuning, advisering of opleiding en training, het betreft altijd maatwerk. We aanvaarden graag een opdracht maar we durven ook nee te zeggen indien de inhoud ervan niet past binnen ons kennis- en ervaringsterrein. We schakelen soms, met medeweten van de opdrachtgever, gespecialiseerde partners in maar we behouden de volle verantwoordelijkheid voor de totale opdracht. We streven naar een relatie met de opdrachtgever welke gekenmerkt wordt door vertrouwen en openheid. Daarbij blijven we zakelijk en nemen iedere opdracht serieus. Het leveren van kwaliteit beschouwen we als vanzelfsprekend. We willen graag afgerekend worden op het resultaat van onze inbreng.

Waarom kiezen voor Wijma Consultancy?
In uw organisatie kunt u zelf verreweg het beste beoordelen wat moet gebeuren om vastgestelde doelen te behalen. U beschikt daarvoor over een slagvaardig management en gemotiveerde medewerkers die voor hun taak zijn berekend. De communicatiestructuur en de informatievoorziening is in orde en, daar waar nodig, past u moderne automatiseringscomponenten toe. U voert een strategisch beleid ten aanzien van veranderende interne en externe factoren. Uw bedrijf is in balans en bezit flexibiliteit om veranderingen op elk terrein het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor heeft u ons niet nodig. En toch……..

In elke organisatie komt het voor dat soms taken moeten worden uitgevoerd die beter niet aan eigen medewerkers kunnen worden opgedragen. Of er moeten beslissingen worden genomen die de schijn van belangenverstrengeling in zich herbergt. Of uw medewerkers moeten een training volgen voor de zoveelste upgrading van uw automatiseringssoftware. Of……..u weet niet helemaal zeker of een uitgestippelde koers de juiste is.

In veel gevallen kan Wijma Consultancy de juiste partner zijn. Een verkennend en vrijblijvend gesprek met ons kan u wellicht duidelijkheid verschaffen over de wenselijkheid van het al of niet uitbesteden van bepaalde taken. U blijft daarbij baas in eigen huis en u blijft beslissen. Geholpen door onze objectieve en deskundige advisering. En….onze garantie dat u afrekent op basis van het beoogde resultaat. U neemt een verstandig besluit! Uw bedrijf blijft in balans!